Členské schůze

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Bytového družstva Vodnice, která se koná

dne 13.06.2019 od 20.00 hodin

v prostorách jazykové školy Threshold Training Associates s.r.o

Adresa: Wassermannova 1039, 152 00 Praha 5 – Barrandov.

Schůze se týká všech členů družstva. V případě zastoupení je nutná plná moc*.

20.00 – 20.15 hod. – prezence účastníků.

V 20.15 hod. zahájení schůze s programem:

 1. Zahájení schůze.
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 3. Informace o hospodaření družstva a závěry kontrolní komise k provedené kontrole včetně schválení účetní uzávěrky.
 4. Informace ohledně možnosti odkupu pozemků v přilehlých částech bytového technologického celku a podání žádosti na jejich odkup.
 5. Projednání stavu a využití rampy umístěné v části nebytových prostor.
 6. Provozní záležitosti
  • používání dosavadních výtahů, úklid, havárie odpadů v nebytových prostorách, pronájem nebytových prostor, preventivní požární kontrola domů
  • mimořádné splátky úvěru
  • vyúčtování přeplatků a nedoplatků,
  • ukončení fixace úvěru.
 1. Závěr.

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit po telefonickém projednání osobně.

Vyvěšeno na internetových stránkách BD dne 30.05.2019

Svolavatel:

Ing. Ivana Burešová

Mgr. Monika Tomanová

* vzor plné moci si můžete stáhnout z webových stránek BD Vodnice.

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze 1.11.2016

Zápis ze schůze 3.10.2017